Development of E-Coupon System Using Tag Technology

29-30.April.2010

Summary:

Today, with the development of technology, one-dimensional barcodes have been replaced by 2D barcodes. A 2D barcode can hold much more information than a binary barcode. Today, consumers who want to get information about any product generally prefer barcode systems. Information from 2D barcodes can be easily handled via a mobile phone. Computerized vision techniques are used to perform these operations. One of the most common uses of 2D barcodes is the HCCB (High Capacity Color Barcode) color barcode system developed by Microsoft. In the first part of this study, barcode types and usage areas, in the second part Microsoft's HCCB system, in the third part an electronic coupon (e-coupon) collection system using the HCCB barcode system and Microsoft Tag Reader software is proposed.

Key Words: Barcode, E-Coupon, HCCB, 2D Barcode.

 

Özet:

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle, tek boyutlu barkodların yerini 2 boyutlu (2D) barkodlar almıştır. 2D bir barkod, ikili(binary) bir barkoddan çok daha fazla bilgi tutabilmektedir.  Günümüzde, herhangi bir ürün hakkında bilgi almak isteyen tüketiciler genellikle barkod sistemlerini tercih etmektedirler. 2D barkodlardan bilgi alma işlemi bir cep telefonu aracılığı ile rahatlıkla gerçekleştirilebilmektedir. Bu işlemlerin gerçekleştirilmesi için bilgisayarlı görme teknikleri kullanılmaktadır. 2D barkodların en yaygın kullanımlarından biri Microsoft tarafından geliştirilen HCCB (High Capacity Color Barcode – Yüksek Kapasiteli Renkli Barkod) renkli barkod sistemidir. Bu çalışmanın birinci bölümünde barkod türleri ve kullanım alanları, ikinci bölümünde Microsoft’ un HCCB sistemi, üçüncü bölümde HCCB barkod sistemi ve Microsoft Tag Reader yazılımı kullanılarak bir elektronik kupon (e-kupon) toplama sistemi önerilmektedir.

 

Anahtar Kelimeler: Barkod, E-Kupon, HCCB, 2D Barkod.

click for Download

Add comment